Mijn activiteiten en ambities:

Ik geef persoonsgerichte psychotherapie
Ik geef workshops apophatic listening
Onafhankelijk onderzoek naar macht
Een idee voor een Open Source Democratie
Your Science Academy

 

Achtergrond

Ik ben geboren in the summer of love, heb een mastertitel als arbeids- & organisatiepsycholoog, aangevuld met een ruime bagage van (zeer gevarieerde) levens- en werkervaring, persoonlijke en maatschappelijke geëngageerdheid én moeilijkheden, intellectuele beschouwing, brede en diepgaande nieuwsgierigheid en vriendschappelijke zorg. Sinds enkele jaren ben ik, geheel onafhankelijk van enige institutie, bezig om vanuit psychologische, onderwijskundige en politiek-filosofische invalshoeken mijn inzichten over macht in een wetenschappelijk werk vast te leggen. Ik acht mijzelf nu van zodanige waarde dat ik mij niet alleen klaar, maar ook geroepen voel om individuele psychotherapie en groepstherapie en workshops te gaan geven. Mijn onafhankelijkheid en mijn ongebruikelijke weg naar mijn hoedanigheid als psychotherapeut zie ik als therapeutische meerwaarde, maar ik ben dus géén geregistreerd psychotherapeut. Wel ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

contact: Thijs Bollen via mail

 

 

Naar mijn weten gebruik ik geen cookies, maar dit is de wettelijke verplichte cookiemelding.